Zgłoszenie do artykułu: Grami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Grami

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.grami-art.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Irysa 8, 05-092 Łomianki

Informacje

Agencja artystyczna Grami Miśkiewicz Sp.J. działa na rynku muzycznym i teatralnym.

Reprezentowała między innymi takich artystów, jak: Krystyna Janda, Katarzyna Figura, Urszula Dudziak, Tomasz Stańko, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Joanna Trzepiecińska.

Obecnie organizuje wydarzenia artystyczne oraz koncerty[1].

Bibliografia

1. 

http://www.grami-art.pl/
Strona internetowa Agencji artystycznej Grami [odczyt: 08.04.2017].