Hellenic Records

Zgłoszenie do artykułu: Hellenic Records

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Hellenic Records

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.eleni.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Rapackiego 4, 60-184 Poznań

Informacje

Historia Hellenic sięga początku lat 90. XX w. Wtedy to założyciele firmy rozpoczęli działalność agencji artystycznej, której głównym celem była organizacja koncertów Eleni. W niedalekiej przyszłości firma Hellenic zajęła się również produkcją i wydawaniem płyt artystki, po upływie kilku lat firma wznowiła, prawie całą dyskografię Eleni. Dyrektorem artystycznym Hellenic oraz jednym z współwłaścicieli jest Kostas Dzokas producent, kompozytor, założyciel i członek zespołów „Hellen” i „Prometheus”.

Dynamiczny rozwój firmy przyczynił się do powstania Studia Hellenic. W studiu nagrywali m.in.: 2TM2,3, Acid Drinkers, Ajon, Ares Chadzinikolau, Arka Noego, Armia, Artrosis, CymeonX, Gabriel Fleszar, Lombard, Voytek, Zbigniew Wrombel, Krzysztof Przybyłowicz, Piotr Kałużny, Zbigniew Górny i oczywiście Eleni,. Produkcje te powstały przy współpracy ze polskimi realizatorami – Piotrem Madziarem, Piotrem Witkowskim, Adamem Toczko, Grzegorzem Rzechówką i Sebastianem Włodarczykiem[1].

Bibliografia

1. 

http://www.eleni.pl/
Strona internetowa Agencji Artystycznej Hellenic [odczyt: 11.07.2016].