Kamiling Co.

Zgłoszenie do artykułu: Kamiling Co.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kamiling Co.

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Firma fonograficzno-koncertowa powstała w 1991 r. w Warszawie. Założycielami firmy byli: Olga Jackowska (Kora) i Kamil Sipowicz. Celem firmy Kamiling było przede wszystkim promowanie działalności zespołu Maanam oraz solowych projektów Kory i Marka Jackowskiego.

Od 1994 r. Kamiling zaczęło współpracę z firmą fonograficzną Pomaton EMI. Pomaton EMI pomaga w dystrybucji i promocji płyt zespołu[1].

Bibliografia

1. 

http://www.maanam.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Maanam [odczyt: 09.04.2017].