Lemon Records

Zgłoszenie do artykułu: Lemon Records

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Lemon Records

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Wytwórnia muzyczna specjalizująca się w disco polo i dance.

Do 2010 r. wytwórnia pracowała dla radia Eska i Eska Rock. W swoim portfolio miała między innymi: Izrael, Manchester, LipaLi, Papa Dance, Ola.

Wraz z powstaniem telewizji Polo TV działania firma skupiły się wyłącznie na promowaniu artystów z nurtu disco polo i dance. Na tę chwilę największe gwiazdy wytwórni to Fanatic, Classic, Masters, La Tija, Stereo.

Jako partner Super Expressu firma wydaje środowe kolekcje płytowe insertowane w gazecie. Wytwórnia odpowiada za merytoryczną całość projektu. Do tej pory ukazało się na rynku ponad 200 różnych składanek CD, co stanowi niemal 8,5 mln płyt[1].

Bibliografia

1. 

https://www.facebook.com/WytworniaLemonRecords/
Oficjalny profil wytwórni Lemon Records w serwisie społecznościowym Facebook [odczyt: 10.04.2017].