Luna Music

Zgłoszenie do artykułu: Luna Music

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Luna Music

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://luna.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław

Informacje

Polskie niezależne wydawnictwo muzyczne powstałe w 1996 r. W ofercie znajduje się szeroki wachlarz gatunków muzycznych: rock, pop, funk, reggae, blues, muzyka klubowa, piosenka poetycka i aktorska, jazz czy muzyka poważna.

Ze szczególną uwagą wydawnictwo popularyzuje muzyków wrocławskich[1].

Bibliografia

1. 

http://luna.pl/
Strona internetowa wydawnictwa muzycznego Luna Music [odczyt: 11.07.2016].