MCK Tychy

Zgłoszenie do artykułu: MCK Tychy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

MCK Tychy

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres stacjonarny:

ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy

Informacje

Miejskie Centrum Kultury w Tychach powstało w 2000 r. jako jednostka budżetowa gminy; od 2006 r. jest samorządową instytucją kultury.

MCK prowadzi działalność zakresie upowszechniania kultury i sztuki. Wizytówką instytucji są największe imprezy plenerowe i festiwale w mieście (m.in. festiwal Port Pieśni Pracy, Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego), koncerty, wystawy. Ponadto tyskie MCK prowadzi stałe zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań.

Prowadzi działalność wydawniczą i wspiera projekty młodych artystów[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://skrzek.com/
Oficjalna strona internetowa Józefa Skrzeka [odczyt: 11.04.2017].

2. 

http://kultura.tychy.pl/
Portal Kultura Tychy.pl [odczyt: 11.04.2017].