MediaWay

Zgłoszenie do artykułu: MediaWay

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

MediaWay

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Firma MediaWay rozpoczęła działalność w styczniu 2005 r. zajmując się wydawaniem płyt CD i DVD oraz kaset VHS.

Wraz z rozwojem rynku prasowego spółka rozpoczęła intensywną współpracę z wydawnictwami prasowymi na rynku tzw. insertów czyli płyt dołączanych do gazet oraz kolekcji, czyli płyt dla których podstawowym kanałami dystrybucji był kolportaż.

Aktualnie spółka zajmuje się serwisowaniem biznesu wydawniczego współpracujących z MediaWay podmiotów[1].

Bibliografia