Metal Mind Productions

Zgłoszenie do artykułu: Metal Mind Productions

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Metal Mind Productions

Metal Mind Records

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.metalmind.com.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Czajek 31, 40-534 Katowice

Informacje

Niezależna firma fonograficzna oraz agencja koncertowa założona w 1988 r. Wytwórnia wydaje przede wszystkim płyty z muzyką metalową i rockową.

W katalogu wytwórni znajdują się płyty takich polskich zespołów rockowych oraz metalowych, jak: SBB, Homo Twist, Armia, Luxtorpeda, Ela Mielczarek, Cree, 2 TM 2,3, Acid Drinkers, Satellite, Collage, Hunter, Delight, Moonlight.

Firm jest dystrybutorem wielu wytwórni fonograficznych. W dystrybucji poza granicami Polski MMP współpracuje m.in. z MVD (USA), Soulfood – Sony (Niemcy) i Plastic Head (Wielka Brytania).

Ponadto MMP jest wydawcą miesięcznika Metal Hammer, największego i najdłużej regularnie ukazującego się w Polsce rodzimego pisma poświęconego muzyce.

MMP zorganizowało ponad 1000 koncertów uznanych zespołów polskich i zagranicznych. Jest również organizatorem Metalmanii, największego festiwalu metalowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 2002 r. firma rozpoczęła produkcję muzycznych DVD[1].

Bibliografia

1. 

http://www.metalmind.com.pl/
Strona internetowa firmy fonograficznej Metal Mind Productions [odczyt: 11.04.2017].