Oficyna Promocyjno-Wydawnicza Joter-Music

Zgłoszenie do artykułu: Oficyna Promocyjno-Wydawnicza Joter-Music

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Oficyna Promocyjno-Wydawnicza Joter-Music

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://joter.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Haska 14/ 55, 92-502 Łódź

Informacje

Oficyna Promocyjno-Wydawnicza działająca od 1995 r. Zajmuje się wydawaniem oraz sprzedażą płyt CD (własnych oraz innych wydawców) z gatunku, który określają jako szanty, folk… itp[1].

Bibliografia

1. 

http://joter.pl/.
Strona internetowa Oficyny Promocyjno-Wydawniczej Joter-Music [odczyt: 09.04.2017].