Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

Zgłoszenie do artykułu: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.vocatio.com.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Polnej Róży 1, 02-798 Warszawa

Informacje

Wydawnictwo założone w 1991 r. w Warszawie specjalizujące się w wydawaniu książek dla dzieci, poradników, powieści oraz publikacji naukowych związanych z religią (m.in. z biblistyką). Sztandarową serią wydawnictwa jest „Prymasowska Seria Biblijna”, „Z Biblią przez życie – pod patronatem Prymasa Polski”, „Rozprawy i Studia Biblijne”, „Biblioteka Dialogu” i inne.

Wydawnictwo wydaje również plakaty, gry planszowe oraz muzykę i filmy związane z tematyką religijną[1].

Bibliografia

1. 

http://www.vocatio.com.pl/
Strona internetowa Oficyny Wydawniczej „Vocatio” [odczyt: 12.04.2017].