P.M. Krystyna Prońko

Zgłoszenie do artykułu: P.M. Krystyna Prońko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (7)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Prońko Krystyna

Album

P.M. Krystyna Prońko

2001

CD

Prońko Krystyna

Jestem po prostu: nowe stare piosenki

P.M. Krystyna Prońko

2006

CD

Prońko Krystyna

Kolędy i piosenki świąteczne

P.M. Krystyna Prońko

1999

CD

Prońko Krystyna

Osobista kolekcja II

P. M. Krystyna Prońko

2001

CD

01:07:24

Prońko Krystyna

Osobista kolekcja I

P.M. Krystyna Prońko

2001

CD

01:03:54

Prońko Krystyna

Poranne łzy i inne tęsknoty

P.M. Krystyna Prońko

2008

CD

Prońko Krystyna

Złość

P.M. Krystyna Prońko

1998

CD

52:23

Bibliografia

1. 

http://www.pronko.pl/
Oficjalna strona internetowa Krystyny Prońko [odczyt: 12.04.2017].