Polskie Nagrania Muza

Zgłoszenie do artykułu: Polskie Nagrania Muza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Polskie Nagrania Muza

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://polskienagrania.com.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa

Informacje

Polska, państwowa wytwórnia płytowa powstała w Warszawie w 1956 r. Wytwórnia zajmuje się głównie wydawaniem płyt z muzyką wykonywaną przez rodzimych artystów wykonujących różne rodzaje muzyki. W katalogu wytwórni można znaleźć muzykę klasyczną, współczesną, ludową i rozrywkową. Wśród gatunków muzycznych są nagrania pop, rock, jazz, metal, folk, blues, itd. ponadto wydaje kolędy oraz bajki i piosenki dla dzieci. W jej katalogu znajdują się również – wydawane na licencji – nagrania artystów zagranicznych, popularnych w Polsce w latach ubiegłych, głównie ze względu na ich udział w festiwalach muzycznych lub koncertach.

Historia „Polskich Nagrań” sięga czasów sprzed II wojny światowej. Angielsko-niemiecka spółka „Odeon” powstała ok. 1920 r. z siedzibą w Warszawie i jako jedna z nielicznych reprezentowały w pewnym stopniu polską fonografię.

Po wojnie w 1945 r. w siedzibie „Odeonu” powołane zostały Polskie Zakłady Fonograficzne – zalążek późniejszych „Polskich Nagrań”. Nazwę firmy zmieniano wielokrotnie – w 1946 r. były to już Zakłady Fonograficzne „Muza”, a od 1947 r. Warszawskie Zakłady Fonograficzne. Profil ich działalności pozostawał jednak ten sam.

Rok 1953 przyniósł kolejne zmiany, w wyniku których powstały Zakłady Nagrań Dźwiękowych przy ul. Długiej 5 i Fabryka Płyt Gramofonowych „Muza” przy ul. Płockiej 13. Nastąpiła również wtedy technologiczna zmiana – rozdzielenie procesu wytwarzania płyt. Zakład Nagrań Dźwiękowych zajmował się nagraniami na taśmie magnetofonowej oraz przygotowywaniem materiału potrzebnego do produkcji płyt, natomiast Fabryka Płyt Gramofonowych „Muza” wykonywała matryce i prasowała płyty.

W 1955 r. Zakład Nagrań Dźwiękowych przemieniony został na Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Nagrania”. Rok później wchłonięta została Fabryka Płyt Gramofonowych i stąd dopiero datę 3 października 1956 r. uznać należy za początek istnienia Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Nagrania Muza”.

Od 1 lipca 2005 r. firma była jednoosobową spółką Skarbu Państwa pod nazwą Polskie Nagrania Sp. z o.o.

W dniu 29 stycznia 2015 r. Polskie Nagrania zostały kupione przez Warner Music Poland. Oryginały taśm nagraniowych trafiły do Narodowego Archiwum Cyfrowego[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.polskienagrania.com.pl/o_quot_polskich_nagraniach_quot/
Strona internetowa Polskie Nagrania [odczyt: 09.12.2014].

2. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Nagrania_%E2%80%9EMuza%E2%80%9D
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 04.03.2017].