Polskie Radio Katowice

Zgłoszenie do artykułu: Polskie Radio Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Polskie Radio Katowice

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.radio.katowice.pl

Adres stacjonarny:

ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice

Informacje

Działalność wydawnicza Polskiego Radia Katowice jest prowadzona od 1991 r. Stanowi jeden z przykładów realizowania przez rozgłośnię statutowych zadań upowszechniania i rozwijania kultury.

W katalogu wydawnictw Polskiego Radia Katowice znalazły się m.in. nagrania wybitnego organisty prof. Juliana Gembalskiego, Wojciecha Świtały, Kwartetu Śląskiego, Opery Śląskiej, Filharmonii Śląskiej, Orkiestry Kameralnej Filharmonii Śląskiej, orkiestry kameralnej „Aukso”, orkiestry „Camerata Impuls”, płyta z nagraniami archiwalnymi z konkursu chopinowskiego prof. Józefa Stompla, chopinowskie płyty Lidii Kozubek, nagrania rejestrujące pieśni w wykonaniu Chóru Instytutu Pedagogiki Muzycznej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie pod dyr. A. Paszek Trefon.

Na kasetach ukazały się pieśni ze „Śpiewników Domowych” Stanisława Moniuszki w wykonaniu Mirosławy Rezler – śpiew i Antoniego Brożka – fortepian.

W studiu PR Katowice nagrywali między innymi Waldemar Malicki, Stanisław Sojka, Paweł Kukiz, Kuba Badach, Urszula Dudziak, Adam Kawończyk, Marcin Pospieszalski, Beata Przybytek[1].

Bibliografia

1. 

http://www.radio.katowice.pl
Polskie Radio Katowice [odczyt: 12.04.2017].