Polskie Radio Łódź

Zgłoszenie do artykułu: Polskie Radio Łódź

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Polskie Radio Łódź

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

https://www.radiolodz.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź

Informacje

Radio Łódź zaczęło nadawać w 1930 r. jako rozgłośnia Polskiego Radia, a już rok później nadawało pierwsze lokalne audycje. W 1933 r. Dyrekcja Naczelna Polskiego Radia w Warszawie przyznała Łodzi oficjalne prawo nadawania programów lokalnych.

W 1993 r. Rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi została przekształcona w spółkę skarbu państwa[1].

Bibliografia

1. 

https://www.radiolodz.pl/
Strona internetowa Radia Łódź [odczyt: 12.04.2017].