Polskie Radio SA

Zgłoszenie do artykułu: Polskie Radio SA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Polskie Radio SA

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://prsa.com.pl

Adres stacjonarny:

ul. Woronicza 17, 00-977 Warszawa

Informacje

Polskie Radio rozpoczęło działalność wydawniczą w 1996 r.

Publikuje płyty kompaktowe z muzyką poważną i rozrywkową w wykonaniu najlepszych polskich wykonawców, muzykę ludową, teksty mówione i płyty multimedialne.

Początkowo instytucja funkcjonowała pod nazwą Centrum Fonografii PR SA, które jednak 1.01.2004 r., za sprawą swojego dynamicznego rozwoju, zostało przekształcone w Radiową Agencję Fonograficzną, obecnie działającą jako Agencja Muzyczna. Kontynuując i ciągle rozwijając dotychczasową działalność. Agencja Muzyczna między innymi korzysta z zasobów archiwalnych Polskiego Radia, wypełniając tym samym zadania edukacyjne i kulturotwórcze, przypisane mediom publicznym[1], [2].

Bibliografia

1. 

https://www.facebook.com/AgencjaMuzycznaPR/
Oficjalny profil Agencji Muzycznej Polskiego Radia w serwisie społecznościowym Facebook [odczyt: 04.03.2017].

2. 

http://www.polmic.pl/
Polskie Centrum Informacji Muzycznej [odczyt: 04.03.2017].