Polskie Radio SA

Zgłoszenie do artykułu: Polskie Radio SA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Polskie Radio SA

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://prsa.com.pl

Adres stacjonarny:

ul. Woronicza 17, 00-977 Warszawa

Informacje

Polskie Radio rozpoczęło działalność wydawniczą w 1996 r.

Publikuje płyty kompaktowe z muzyką poważną i rozrywkową w wykonaniu najlepszych polskich wykonawców, muzykę ludową, teksty mówione i płyty multimedialne.

Początkowo instytucja funkcjonowała pod nazwą Centrum Fonografii PR SA, które jednak 1.01.2004 r., za sprawą swojego dynamicznego rozwoju, zostało przekształcone w Radiową Agencję Fonograficzną, obecnie działającą jako Agencja Muzyczna. Kontynuując i ciągle rozwijając dotychczasową działalność. Agencja Muzyczna między innymi korzysta z zasobów archiwalnych Polskiego Radia, wypełniając tym samym zadania edukacyjne i kulturotwórcze, przypisane mediom publicznym[1], [2].

Bibliografia

1. https://www.facebook.com/AgencjaMuzycznaPR/.
Oficjalny profil Agencji Muzycznej Polskiego Radia w serwisie społecznościowym Facebook [odczyt: 04.03.2017].

2. http://www.polmic.pl/.
Polskie Centrum Informacji Muzycznej [odczyt: 04.03.2017].