PolyGram Polska

Zgłoszenie do artykułu: PolyGram Polska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

PolyGram Polska

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polska wytwórnia muzyczna, pododdział koncernu PolyGram, powstała w 1994 r. w Warszawie na bazie niezależnej oficyny Izabelin Studio.

PolyGram to holenderska wytwórnia płytowa, powstała w 1962 r. w ramach firmy Philips Records, utworzonej z powołanego w końcu lat 40. XX w. przedsiębiorstwa Philips Phonografische Industrie (PPI), należącego do koncernu Philips. Wytwórnia działała nieprzerwanie przez ponad trzydzieści lat.

Wytwórnia PolyGram Polska została zamknięta na przełomie 1998 i 1999 r. kiedy koncern Seagram wykupił PolyGram, w tym polski oddział, tworząc Universal Music Group. Spadkobiercą katalogu PolyGram Polska została wytwórnia Universal Music Polska.

W katalogu PolyGram Polska znajdowali się między innym tacy wykonawcy, jak: Anna Maria Jopek, Aya RL, Closterkeller oraz Edyta Bartosiewicz[1], [2], [3].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/PolyGram
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 13.04.2017].

2. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/PolyGram_Polska
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 13.04.2017].

3. 

http://www.universalmusic.pl/
Strona internetowa Universal Music Polska [odczyt: 13.04.2017].