Pro Dance

Zgłoszenie do artykułu: Pro Dance

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Pro Dance

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polska wytwórnia fonograficzna z Warszawy, powstała w 1995 r. w wyniku zmian personalnych w zespole Top One. Po odejściu managera Macieja Jamroza, pozostali członkowie zespołu, czyli Paweł Kucharski, Dariusz Królak i Dariusz Zwierzchowski, założyli własną firmę fonograficzną Pro Dance wraz z Wacławem Wróblem.

Oprócz płyt Top One, wytwórnia wydawała kasety i płyty wykonawców disco dance, takich jak: Top One, Shazza, Mister Dex, Lonstar, Cezary Makiewicz & Koltersi, Krywań, Calabash, Rommy Cover, K. Martin, 2D Space, Robby O., MC KGB, D. Bomb, F/X.

Zakończyła działalność w 2000 r. wskutek nieporozumień właścicieli[1].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pro_Dance
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 13.04.2017].