Zgłoszenie do artykułu: Pronit

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Pronit

Polskie Nagrania Pronit

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit-Pionki (ZTS Pronit) wywodzą się z powstałej w 1923 r. Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących (PWPiMK), ulokowanej w Puszczy Kozienickiej koło wsi Zagożdżon. Nazwę wioski przemianowano w 1932 r. na Pionki.

Do rozpoczęcia II wojny światowej Państwowa Wytwórnia Prochu produkowała głównie materiały wybuchowe na potrzeby Wojska Polskiego.

W czasach powojennych rozszerzono asortyment produkcji fabryki, formując nowe zakłady wchodzące w jej struktury, rozpoczęto produkcję tworzyw sztucznych, klejów itp.

Zakład posiadał kilka wydziałów w tym:

– Zakład PA – Produkcja nitrocelulozy oraz tworzyw melaminowych,

– Zakład PZ – Produkcja górniczych materiałów wybuchowych oraz nitrogliceryny (obecnie wydział Cu – ZPS),

– Zakład PH – Obecnie ZPS (produkcja wojskowa),

– Zakład PG – Obecnie ZPS (prochy bezdymne i kleje),

– Zakład PL – Obecnie FAM-Pionki (amunicja myśliwska).

Z czasem postanowiono rozpocząć produkcję polichlorku winylu, oraz utworzono tłocznię płyt gramofonowych. W zakładach Pronit tłoczono płyty winylowe na zlecenie wydawnictw muzycznych:

– Tonpress KAW,

– Wifon wyd. PRiTV,

– Polton,

– Veriton,

– PWM Edition,

– PolJazz PSJ,

– Polskie Nagrania,

– Savitor.

Firma wydawała również płyty pod własną marką „Pronit”. Tłoczenie płyt gramofonowych kontynuowano do początku lat 90. XX w. Znaczną część katalogu wykupiła Agencja Artystyczna MTJ[1].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pronit
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 12.04.2017].