Zgłoszenie do artykułu: RRX

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

RRX

PH Kopalnia

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polska wytwórnia płytowa specjalizująca się w nagraniach hip-hopowych. Powstała w 1995 r. w Poznaniu. Właścicielem i założycielem był Krzysztof Kozak znany jako KNT, Kozanostra.

Pierwotnie wytwórnia nosiła nazwę PH Kopalnia (Polo Hurt Kopalnia). Powstała na bazie hurtowni kaset audio, której właścicielem był Krzysztof Kozak. We wczesnej fazie działalności pod nazwą PH Kopalnia ukazywały się głównie składanki i kompilacje różnych wykonawców.

Pierwszym rapowym albumem wydanym przez wytwórnię była płyta zespołu Nagły Atak Spawacza pod tytułem „Brat Juzef”. Po komercyjnym sukcesie tej płyty Kozak zdecydował się na publikację kolejnych pozycji z nurtu rap, skutkiem czego wytwórnia wyspecjalizowała się w tym gatunku.

W latach późniejszych firma wydała między innymi nagrania takich wykonawców, jak: Born Juices, Slums Attack, Tede, PIH, Wzgórze Ya-Pa 3, V.E.T.O. oraz DJ 600V.

W 2004 r. wytwórnia zaprzestała działalności[1].

Bibliografia

1. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/R.R.X.
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 14.04.2017].