Radio Merkury S.A.

Zgłoszenie do artykułu: Radio Merkury S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Radio Merkury S.A.

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

https://www.radiomerkury.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań

Informacje

To jedna z 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Jako samodzielna spółka skarbu państwa funkcjonuje od 1993 r., realizując misję radia publicznego.

Historia Radia Merkury związana jest z przedwojennym „Radjem Poznańskim” działającym od 1927 r. Przez ponad 6 lat radio było autonomiczną jednostką stworzoną i prowadzoną przez lokalnych społeczników.

W 1933 r. Radjo Poznańskie stało się częścią Polskiego Radia S.A. w Warszawie. W czasie wojny nie działało, a w okresie powojennym funkcjonowało jako Radio Poznań.

Od 1993 r. działa jako Radio Merkury[1].

Bibliografia

1. 

http://www.radiomerkury.pl/.
Strona internetowa Radia Merkury [odczyt: 14.04.2017].