Reader’s Digest

Zgłoszenie do artykułu: Reader’s Digest

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Reader’s Digest

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.digest.com.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Informacje

Od maja 2013 r. Reader’s Digest będący do tej pory częścią amerykańskiego koncernu The Reader’s Digest Association, stał się własnością nowo utworzonej spółki Tarsago Media Group. Poza oddziałem w Polsce w skład grupy weszły także dotychczasowe oddziały Reader’s Digest na Węgrzech i w Rumunii.

Reader’s Digest był obecny na polskim rynku od 1995 r. Należał do czołówki firm wydawniczych w kraju, będąc przy tym liderem w dziedzinie marketingu bezpośredniego oraz członkiem i założycielem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o wydawał m.in. miesięcznik „Reader’s Digest”, dwumiesięcznik „Witaj w Podróży”, publikacje książkowe oraz wydawnictwa muzyczne. Znajdują się one teraz w ofercie Tarsago Polska Sp. z o.o[1].

Bibliografia

1. 

http://www.digest.com.pl/
Strona internetowa Reader’s Digest [odczyt: 14.04.2017].