Zgłoszenie do artykułu: Soliton

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Soliton

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.soliton.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Mazowiecka 6/1, 81-862 Sopot

Informacje

Polska wytwórnia muzyczna. Założona oficjalnie w 2001 r., choć jej początki sięgają znacznie wcześniej, kiedy to działała pod nazwą Futurex. Futurex zajmował się wydawaniem i promocją płyt polskich artystów. Po przekształceniu w markę Soliton, wytwórnia konsekwentnie poszerza katalog o własne wydawnictwa.

Firma jest producentem i dystrybutorem płyt CD, DVD, a także członkiem wspierającym ZPAV (Związek Producentów Audio-Video). Siedziba wytwórni znajduje się w Sopocie.

Soliton w swojej ofercie posiada niemal wszystkie gatunki muzyczne. Najważniejsze z nich to: jazz, muzyka klasyczna, poezja śpiewana, kolędy, pop, rock, folk, szanty, muzyka rosyjska, celtycka i relaksacyjna.

Wytwórni swoje albumy powierzyli między innymi: Wojciech Młynarski, Leszek Możdżer, Cappella Gedanensis (z prof. Konstantym Andrzejem Kulką), Hanna Banaszak, Big Day, Ha Dwa O!, Dr. Hackenbush, The Globetrotters (z Bernardem Maseli i Kubą Badachem), Roman Perucki, Janusz Mackiewicz, Dominik Bukowski, Krzysztof Kolberger, Emil Kowalski, Jarosław Jar Chojnicki, Dorota Ślęzak, Piotr Lemańczyk, Dorota Lulka i inni.

Soliton współpracuje z wydawnictwami z Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Argentyny, Kanady w zakresie zakupu i sprzedaży licencji, dystrybucji oraz publishingu.

Drugim sektorem działalności firmy Soliton jest edukacja. W tym zakresie wydawnictwo Soliton zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów edukacyjnych[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=SOLITON_(wytw%C3%B3rnia_muzyczna)&stable=0&shownotice=1.
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 06.03.2017].

2. 

http://www.soliton.pl/.
Strona internetowa wytwórni Soliton [odczyt: 06.03.2017].