Sony BMG Music Entertainment

Zgłoszenie do artykułu: Sony BMG Music Entertainment

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Sony BMG Music Entertainment

Sony BMG

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Sony BMG Music Entertainment, Inc. była spółką joint venture pomiędzy Sony Music Entertainment a BMG Entertainment założoną 5 sierpnia 2004 r.

Była ona jedną z wielkiej czwórki wytwórni płytowych oraz posiadała takie wytwórnie płytowe, jak: Arista Records, Columbia Records, Epic Records, J Records, RCA Victor Records, RCA Records, Legacy Recordings, Sonic Wave America, oraz wiele innych.

Sony BMG Music Entertainment Poland Sp. z o. o., pododdział Sony BMG Music Entertainment, powstał w 2004 r. w Warszawie w wyniku połączenia BMG Poland z Sony Music Entertainment Poland. Fuzja odbyła się na mocy umowy joint venture pomiędzy koncernami BMG i Sony Music Entertainment.

W katalogu Sony BMG Music Entertainment Poland znajdowali się między innymi tacy wykonawcy jak: Ewelina Flinta, Kasia Cerekwicka, Lady Pank, Maciej Silski, Makowiecki Band, Marcin Rozynek, Maria Sadowska oraz Maryla Rodowicz.

W 2008 r. firma BMG została wchłonięta przez Sony Music. Wówczas koncern, w tym jej polski oddział powrócił do nazwy Sony Music Entertainment[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_Music_Entertainment
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 23.03.2017].

2. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_Music_Entertainment_Poland
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 23.03.2017].