Sony Music Entertainment

Zgłoszenie do artykułu: Sony Music Entertainment

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Sony Music Entertainment

Sony Music Entertainment Poland

Sony Music Entertainment Polska

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.sonymusic.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Chóralna 14, 02-879 Warszawa

Informacje

Wytwórnia płytowa kontrolowana przez korporację Sony.

W sierpniu 2004 r. połączyła się umową joint venture z firmą Bertelsmann Music Group tworząc spółkę Sony BMG Music Entertainment. W 2008 r. Sony wykupił akcje BMG i powrócono do nazwy Sony Music Entertainment (w skrócie Sony Music). Wcześniej to jest od 1991 r. znana była jak Sony Music Entertainment Inc.

Wytwórnia Sony Music Entertainment ma swoje oddziały w różnych krajach w tym w Polsce.

Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o. – polska wytwórnia muzyczna jako oddział Sony Music Entertainment, powstała w 1995 r. w Warszawie.

Wytwórnia powstała na bazie niezależnej oficyny MJM Music PL, którą koncern Sony Music Entertainment odkupił od Andrzeja Wojciechowskiego.

Początkowo SME Poland wydawała pod markami Columbia i Epic, były to płyty między innymi takich wykonawców jak: Myslovitz, Tytus Wojnowicz, O.N.A. i Zdzisława Sośnicka. W latach późniejszych, już jako SME Poland firma wydała nagrania między innymi takich wykonawców, jak: Cool Kids Of Death, Dorota Miśkiewicz, Andrzej Piaseczny czy Acid Drinkers.

W 2003 r. Andrzej Wojciechowski i Piotr Mikołajczyk odkupili MJM Music PL, wznawiając działalność jako podmiot niezależny.

W sierpniu 2004 r. w wyniku umowy joint venture Sony Music Entertainment i Bertelsmann Music Group powstała spółka Sony BMG Music Entertainment. Wówczas polski oddział przyjął nazwę Sony BMG Music Entertainment Poland. W 2008 r. po wchłonięciu BMG przez Sony Music koncern powrócił do nazwy Sony Music Entertainment (w skrócie Sony Music)[1], [2], [3], [4].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sony_Music_Entertainment
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 24.03.2017].

2. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sony_Music_Entertainment_Poland
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 24.03.2017].

3. 

http://www.sonymusic.pl/
Strona internetowa Sony Music Polska [odczyt: 24.03.2017].

4. 

http://www.sonymusic.com/
Strona internetowa Sony Music [odczyt: 24.03.2017].