Stanisław Arct

Zgłoszenie do artykułu: Stanisław Arct

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Stanisław Arct

Wydawnictwo Stanisława Arcta

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Wydawnictwo Muzyczne Stanisława Arcta

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres stacjonarny:

ul. Nowy Świat 35, Warszawa

Informacje

Założycielem powstałej w 1836 r. w Lublinie księgarni, składu nut, antykwariatu, a następnie introligatorni i wypożyczalni książek był Stanisław Arct. Księgarnia Arcta samodzielną działalność wydawniczą podjęła w 1855 r. W 1864 r. kierownictwo firmy objął Michał Arct, bratanek założyciela. Od 1880 r. zmiana nazwy firmy na Michał Arct. Po II wojnie spadkobiercy podzielili się prawami wydawniczymi i powstały: firma Michał Arct początkowo w Łodzi, a potem w latach 1946-1950 we Wrocławiu oraz prowadzone przez Stanisława Arcta: księgarnia w Warszawie, Szczecinie i wydawnictwo (do 1954)[1].

Bibliografia