Studio Inigo

Zgłoszenie do artykułu: Studio Inigo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Studio Inigo

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://studioinigo.pl/index.html

Adres stacjonarny:

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Informacje

Działa w strukturze Wydawnictwa WAM.

Realizuje między innymi projekty multimedialne, jest producentem audiobooków, filmów, programów edukacyjnych itp. Dysponuje salą konferencyjną oraz profesjonalnym studiem filmowym i studiem nagrań dźwiękowych, które mieszczą się w otwartym w 2009 r. Centrum Medialnym Wydawnictwa WAM[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://studioinigo.pl/index.html.
Strona internetowa Studio Inigo [odczyt: 22.04.2017].

2. 

http://www.wydawnictwowam.pl/.
Strona internetowa Wydawnictwa WAM [odczyt: 22.04.2017].