TMM Polska

Zgłoszenie do artykułu: TMM Polska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

TMM Polska

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.themusicmarketeers.com/

Informacje

The Music Marketeers (TMM) zostało założone w 1992 r. W ciągu kilkunastu lat istnienia stało się czołowym dostawcą kreatywnych produktów wydawniczych i rozwiązań dla punktów usługowych.

Oddział wydawniczy TMM – TMM Publishing – specjalizuje się również w tworzeniu prasowych kolekcji klasycznych książek czy z płytami CD i DVD dla głównych wydawców gazet oraz pism ilustrowanych. Realizuje również kampanie marketingu internetowego[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.reklama.pl/
Polski Portal Reklamy [odczyt: 22.04.2017].

2. 

http://www.themusicmarketeers.com/
Strona internetowa The Music Marketeers [odczyt: 22.04.2017].