Zgłoszenie do artykułu: Veriton

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (12)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Bajor Michał

Nowe piosenki

Veriton

1988

LP

Basia

London Warsaw New York

Veriton

1990

LP

42:18

Dżem

Najemnik

Veriton

1989

LP

43:05

Eleni

Kolędy polskie śpiewa Eleni

Veriton

1986

LP

Kapela Czerniakowska

Szli Polacy na bój

Veriton

1980

LP

Niemen, Czesław

Terra deflorata

Veriton

1989

LP

38:29

Non Iron

Innym niepotrzebni

Veriton

1989

LP

36:54

Pod Budą

Lecz póki co, żyjemy

Veriton

1990

LP

41:25

Santor, Irena

Baśnie Andersena w piosence

Veriton

1978

LP

Stankiewicz Danuta

Divide amorem inter nos

Veriton

1991

LP

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Śpiewajmy od serca: kolędy polskie

Veriton

1987

LP

VOX

VOX

Veriton

1989

LP

Więcej...
Bibliografia