Wydawnictwo Bauer

Zgłoszenie do artykułu: Wydawnictwo Bauer

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Wydawnictwo Bauer

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.bauer.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa

Informacje

Wydawnictwo Bauer wchodzi w skład Grupy Bauer Media działającej w Polsce od 1991 r.

Wydawnictwo jest wydawcom magazynów w segmentach: pism luksusowych, miesięczników poradniczych, dwutygodników oraz tygodników poradniczych i poradniczo-rozrywkowych, magazynów popularno-naukowych, komputerowych i związanych z grami, telewizyjnych, motoryzacyjnych i młodzieżowych.

Wydawnictwo ponadto organizuje wiele plebiscytów nagradzając i polecając najlepsze zdaniem ekspertów marki, produkty czy usługi[1].

Bibliografia

1. 

http://www.bauer.pl/
Strona internetowa Grupy Bauer Media [odczyt: 25.03.2017].