Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

Zgłoszenie do artykułu: Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

„Lira Polska”

„Lira”

Wydawnictwo „Lira Polska”

Sztycharnia i Pisownia Nut „Lira”

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres stacjonarny:

ul. Kopernika 15, Warszawa

Poznań

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.