Zgłoszenie do artykułu: Zic Zac

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Zic Zac

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polska wytwórnia muzyczna założona w 1990 r. przez znanego z występów w zespole De Mono muzyka – Marka Kościkiewicza. W 1996 r. M. Kościkiewicz sprzedał oficynę koncernowi BMG obejmując jednocześnie stanowisko szefa polskiego oddziału pod nazwą BMG Ariola Poland. Natomiast marka Zic Zac została przekształcona w pododdział BMG w Polsce.

Wykonawcami związanymi z wytwórnią byli między innymi: Kayah, Urszula, Andrzej Piaseczny, Formacja Nieżywych Schabuff, Elektryczne Gitary, Varius Manx. W latach późniejszych nakładem Zic Zac w kooperacji z BMG ukazały się płyty takich wykonawców, jak WWO, Yugoton, Cezary Pazura, Krzysztof Krawczyk, Maja Kraft[1].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zic_Zac
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 23.04.2017].