Złota Skała

Zgłoszenie do artykułu: Złota Skała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Złota Skała

Gold Rock Studio

Gold Rock

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Studio nagrań oraz wytwórnia płytowa założona w 1986 r. przez Roberta Brylewskiego w warszawskim klubie „Hybrydy”. Przez pierwsze lata nagrań dokonywano przy pomocy analogowego sprzętu, a zdobyte w ten sposób materiały wydawano w trzecim obiegu w postaci kaset magnetofonowych.

W 1989 r. dzięki cyfrowemu sprzętowi zakupionemu przez Marcina Millera studio nabrało bardziej profesjonalnego charakteru, a dzięki zmianie ustroju Złota Skała zaczęła również wydawać płyty oficjalnie. Siedzibą studia była wieś Stanclewo pod Olsztynem. Tam też powstała m.in. słynna płyta Armii Legenda oraz Tehno Terror Maxa i Kelnera.

W 1991 r. studio przeniesiono do Warszawy, do klubu „Riviera-Remont”. Do Brylewskiego dołączają młodzi producenci – Tomasz Zuber, Marek Grzesik i Jarek „Smok” Smak (gitarzysta grupy Post Regiment, później również Falarek Band).

Ostatnią siedzibą studia był klub studencki „Proxima”. Z powodu śmierci Marka Grzesika, odpowiadającego za stronę biznesową wytwórni, oraz kłopotów finansowych, wytwórnia została zamknięta pod koniec lat 90. XX w. Wydane przez nią albumy są jednak wznawiane przez inne wytwórnie[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.izrael.art.pl/
Oficjalna strona zespołu Izrael [odczyt: 08.04.2017].

2. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_Ska%C5%82a
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 08.04.2017].