e-Silesia.info

Zgłoszenie do artykułu: e-Silesia.info

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

e-Silesia.info

Śląska Witryna Muzyczna

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

CD-Silesia firma wydawnicza powstała przy Śląskiej Witrynie Muzycznej. Jej działalność wydawnicza ograniczyła się jednak do wydania tylko dwóch albumów z archiwalnymi koncertami zespołu SBB.

W 2007 r., jako następca Śląskiej Witryny Muzycznej, powstała e-Silesia.info.

e-Silesia.info to niezależna firma, publikująca płyty CD, DVD i książki związane przede wszystkim z działalnością zespołu SBB i Józefa Skrzeka.

W cyklu archiwalnych wydawnictw SBB firma posiada zapisy pełnych koncertów zespołu, a w Serii z Kameleonem – przeróżne wcielenia Józefa Skrzeka jako solisty. Do nowych projektów należy między innymi syntezatorowy koncert La Tempete Józefa Skrzeka czy jego pierwszy wspólny album z bratem, Janem – Dwa braty[1], [2], [3].

Bibliografia

1. 

http://www.progrock.art.pl/.
Polski Rock Progresywny na płytach [odczyt: 10.07.2016].

2. 

http://sbb-band.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu SBB [odczyt: 22.04.2017].

3. 

http://skrzek.com/.
Oficjalna strona internetowa Józefa Skrzeka [odczyt: 22.04.2017].