Crazy Boys

Zgłoszenie do artykułu: Crazy Boys

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Crazy Boys

Data powstania:

1991

Informacje

Zespół disco polo utworzony w 1993 r. w Siemiatyczach. Pierwsza płyta ukazała się w 1991 r. i nosiła tytuł „Między nami nic nie było”. Do zespołu w 1992 r. dołączył Marek Majewski, którego latem tego samego roku zastąpił Wojciech Skłodowski, w tym czasie zespół opuścił również Marek Trofimiuk. Członkowie grupy zawiesili swoją działalność w 1999 r., jednak w 2011 r. ukazała się ich najnowsza płyta „20 lat później”[1].

Bibliografia

1. 

http://www.polotv.pl/gwiazda/crazy_boys/114
Strona internetowa telewizji Polo TV [odczyt: 28.04.2013].