Dance Akord

Zgłoszenie do artykułu: Dance Akord

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Dance Akord

Data powstania:

2004

Informacje

Początkowo zespół tworzył Mirosław Kubański – g., kbrd., voc. W 2008 r. zespołu poszerzył skład o trzy osoby: Eugeniusz Kubański – g., voc., Tomasz Radzięta – g., voc., Janusz Kolczyk – kbrd. W 2013 r. z zespołem pożegnał się Janusz Kolczyk.

W 2013 r. zespół znalazł się na dwóch kompilacjach płyt wydanych w wydawnictwie muzycznym FOLK oraz HIT'N'HOT z utworem Bara Bara Bere Bere.

W 2014 r. występował na dużej scenie festiwalu DISCOPOLO w Ostródzie.

Na swoim koncie ma siedem nagranych teledysków do swoich autorskich piosenek: Polska zabawa, We dwoje, Kochaj mnie kochaj, Bara Bara Bere Bere, Moja miłość, Oł Yea, Królowa ma[1], [2].

Bibliografia

1. 

Kubański, Mirosław
Autorskie opracowanie.

2. 

http://www.danceakord.com.pl/