Ferajna z Hoovera

Zgłoszenie do artykułu: Ferajna z Hoovera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Ferajna z Hoovera

Informacje

Zespół powstał z inicjatywy grupy zaprzyjaźnionych ze sobą warszawiaków, którzy połączyli swoje talenty muzyczne, by oddać hołd warszawskim powstańcom. Rozpoczynali od śpiewu na ulicach, pozytywny odbiór publiczności sprawił, że rozpoczęli występy, przybliżając słuchaczom piosenki powstańcze, okupacyjne, a także utwory patriotyczne oraz legionowe. Okrzyknęli się Ferajną z Hoovera, gdyż to właśnie na skwerze Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu można spotkać ich w najważniejsze rocznice[1].

Bibliografia

1. 

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/spiewanki-niepodleglosciowe-z-ferajna-z-hoovera-4/
Strona internetowa niepodlegla.gov.pl [odczyt: 21.02.2024].