Loch Camelot

Zgłoszenie do artykułu: Loch Camelot

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Loch Camelot

Data powstania:

1991

Informacje

Loch Camelot powstał w Krakowie w październiku 1991 roku jako nieformalne artystyczne stowarzyszenie twórców różnych dyscyplin. W latach 1991–2016 działał jako Kabaret Loch Camelot, scena Teatr Loch Camelot powstała w 2013 roku. Teatr znajduje się od lat przy ul. św. Tomasza 17 w Krakowie, w zabytkowych piwnicach pod cieszącą się popularnością Cafe Camelot. Artystyczne kierownictwo nad teatrem sprawuje Ewa Kornecka[1].

Bibliografia

1. 

http://karnet.krakowculture.pl/795-krakow-teatr-loch-camelot
Portal Informacyjno-Kulturalny Miasta Krakow [odczyt: 17.01.2023].