Mini Max

Zgłoszenie do artykułu: Mini Max

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Mini Max

Informacje

Jak wielu artystów w latach 70. Mini Max wyjeżdżał na Zachód często grając „do kotleta”. Pięciu młodych muzyków z Europy Wschodniej nie znających prawie zupełnie języka ani realiów świata zachodniego podjęło ogromne ryzyko. Przez pierwszy rok każdy z agentów muzycznych z jakimi się związali maksymalnie ich wykorzystywał. W jednym z niemieckich lokali o nazwie „Fauth” grali po 8 godzin dziennie, (a w weekend po 12) mając tylko dwie 15 minutowe przerwy i organizując 30 minutowe show. Zdaniem pozostałych członków formacji, pierwszy rok pracy na Zachodzie był najgorszym zawodowo okresem w ich życiu. Wynikała wszakże z tego pewna korzyść. Ponieważ wychodzenie „na zewnątrz” wiązało się z ryzykiem wydania dopiero co zarobionych pieniędzy, wszyscy jak jeden mąż siedzieli w piątkę we wspólnym pokoju (z prysznicem pośrodku) i słuchali płyt Raya Charles’a i Stevie Wondera, które kupował Andrzej Zaucha oraz pianista grupy Andrzej Michalski.

Pomimo tak ciężkich początków Mini Max odniósł duży sukces. W 1977 r. grupa jako jedna z nielicznych formacji wywodzących się z Europy Wschodniej podpisała kontrakt z europejską siecią lokali tzw. Hazylandów będących własnością trębacza Hazzy Osterwalda, twórcy znanej na całym świecie kompozycji Criminal Tango.

Zespół Mini Max był uważany przez Polską Agencje Artystyczną „Pagart” za jedną z najlepszych rozrywkowych grup muzycznych współpracujących z agencją[1].

Bibliografia