Zgłoszenie do artykułu: Oktoich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Oktoich

Chór męski OKTOICH Cerkwi Prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu

Data powstania:

1991

Informacje

Chór Męski OKTOICH Cerkwi Prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordynariatu WP Garnizonu Wrocław powstał we wrześniu 1991 roku. Repertuar chóru to przede wszystkim hymny, teksty liturgiczne i muzyka w tradycji słowiańskiej Bułgarii, Serbii, Rusi Kijowskiej, Polski Jagiellonów, Ukrainy i Rosji, a także w języku greckim – z kręgu tradycji bizantyjskiej (Św. Góry Atos) i muzyka Cerkwi Gruzińskiej.

Uświetniał swym śpiewem liczne uroczystości Cerkwi Prawosławnej, między innymi z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, oraz Patriarchą Moskwy i całej Rusi Aleksym II, a także nabożeństwa ekumeniczne na przykład z papieżem Janem Pawłem II.

Chór zdobył szereg nagród, między innymi:

– Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (I i II miejsce; 1992, 1994, 2006 r.),

– Międzynarodowy Festiwal Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie – nagroda specjalna (1997 r.),

– laureat prestiżowej, ekumenicznej nagrody św. Brata Alberta (2002 r.),

– nominacja do nagrody Fryderyków (2008 r.).

Chór nagrał osiem płyt CD a także liczne programy dla Telewizji Polskiej, Czeskiej, Rosyjskiej i Niemieckiej. W ciągu ponad dwudziestoletniej działalności, chór dał ok. 800 koncertów w Polsce i Europie[1].

Bibliografia

1. 

http://ekai.pl/
Katolicka Agencja Informacyjna [odczyt: 11.04.2016].