Paktofonika

Zgłoszenie do artykułu: Paktofonika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Paktofonika

Data powstania:

1998

Data rozwiązania:

2003

Informacje

W 1998 r. Magik (ex. K44), Rahim (ex. 3-X-Klan) oraz Fokus (ex. Kwadrat skład) łączą swe siły pod kryptonimem Paktofonika. Wszystko skupia się wokół koncertów, wywiadów i licznych nagrań domowych kiepskiej jakości. Kilka utworów wchodzi w obieg lokalnych odbiorców i pocztą pantoflową informacje o składzie PFK rozchodzą się niemalże w całej Polsce. W wakacje 2000 r., zespół wystąpił w niemieckim mieście Witten, gdzie zarejestrował dwujęzyczny utwór „2KILO” oraz zawiązał współpracę i tym samym włączył się w skład międzynarodowej organizacji PROPS Entertaiment, zrzeszającej w swych szeregach ludzi z Europy i zza oceanu. Dwa lata twórczości Paktofoniki zostało uwieńczone albumem pt. „Kinematografia”, który pojawił się na rynku pod sam koniec starego tysiąclecia. W tydzień po premierze albumu ginie Magik, co krzyżuje wiele planów zespołu odnośnie promocji i dalszej działalności, co nie jest jednak równoznaczne z rozwiązaniem Paktofoniki.

Nie notowanymi członkami byli: DJ Bambus i BeatBoxer Sot[1].

Bibliografia

1. 

http://www.hiphopedia.info/
Strona internetowa poświęcona formacji Paktofonika [odczyt: 30.11.2013].