Zgłoszenie do artykułu: Pinokio

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Pinokio

Foksal Semi Dixieland

Data powstania:

1951

Data rozwiązania:

1960

Informacje

Pierwszy powojenny warszawski zespół jazzowy utworzony w 1951 r. z inicjatywy Władysława Sosnowskiego i Ireneusza Szymanowskiego. Pierwszy skład: Kazimierz Droń – g., Tadeusz Federowski – dr., Władysław Sosnowski – ten. sxf., Bogdan Spasiński – pf., Jerzy Stępień – cb., Irenusz Szymanowski – cl., Marek Wagner – pf., acc., Adam Zarzycki – acc., vno.

Oficjalnie działał jako zespół taneczny przy Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym „Kam”. Uczestniczył w wielu imprezach okolicznościowych, akompaniował też zespołowi baletowemu. Muzykę improwizowaną grał na próbach i koncertach zamkniętych, gdyż publiczne granie jazzu zgodnie z wytycznymi Zjazdu Kompozytorów i Muzykologów Polskich z sierpnia 1949 r. uznawane było za przejaw sympatii dla wrogich ideologii.

W 1956 r. wystąpił na jam session podczas I Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Sopocie w składzie: Simon Geber – g., Andrzej Łapiński – dr., W. Sosonowski – ten. sxf, Bohdan Styczyński – tr., Ireneusz Szymanowski – cl., M. Święcicki – pf. Mimo politycznej odwilży nadal był szykanowany za popularyzowanie muzyki jazzowej w środowisku studenckim. W 1957 zmienił nazwę na Foksal Semi Dixieland. Istniał do 1960 r.

Przez krytyków muzycznych nazywany był przedsionkiem polskiego jazzu. Grało w nim wielu znanych później muzyków jazzowych, m.in.: Wacław Czyż, Wojciech Fałdowski, Jerzy Herman, Adam Sławiński, Mateusz Święcicki, Gwidon Widelski, Jerzy Zimiński – pf., Jan Brągiel, Wiesław Ejssymont – tr., Jerzy Borowiak, Jerzy Kowalski, Henryk Orłowski – tbn., Bohdan Kezik – cb., Leopold Hryniewiecki, Władysław Jagiełło, Mieczysław Wadecki – dr[1].

Bibliografia