Zgłoszenie do artykułu: Telstar

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Telstar

Komet-Band

Data powstania:

1961

Data rozwiązania:

1968

Informacje

Wcześniejsza nazwa – Komet-Band. Zespół muzyczny utworzony przez Andrzeja Kadłuczkę w 1961 r. grający muzykę instrumentalną w szczególności utwory angielskiej grupy The Shadows. Zespół miał salę prób w klubie „Oaza” przy Krakowskiej Fabryce Kabli.

Spośród wielu ankietowanych, krakowskich zespołów jako jedyny wybrany grał przez pewien okres w klubie Pod Jaszczurami. W różnych składach istniał do 1968 r. Rozwiązany przez założyciela po odejściu Andrzeja Zauchy do Dżambli[1].

Bibliografia