Pomarańcza

Zgłoszenie do artykułu: Pomarańcza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Akurat

główny wykonawca

Jakimów, Piotr

główny wykonawca, projekt graficzny

perkusja

Kłaptocz, Tomasz

główny wykonawca

trąbka, wokal

Żółty, Wojciech

główny wykonawca

gitara, chórki

Wojnar, Ireneusz

główny wykonawca

gitara basowa

Wróbel, Piotr

główny wykonawca

gitara

Zwias, Przemysław

główny wykonawca

flet, saksofon, klarnet

Stroński, Marcin

wykonawca gościnny

gitara

Bibliografia

1. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 13.09.2015].