Zgłoszenie do artykułu: Akurat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Akurat

Informacje

Zespół grający muzykę opartą na ska, rocku, reggae, popularny w całym kraju, a także w Czechach, gdzie regularnie pojawia się na największych festiwalach i w klubach. Zespół grał trzykrotnie na przystanku Woodstock. Występował także w Jarocinie, na Festiwalu Fama, na koncertach w 7 europejskich krajach, grał koncerty na żywo w Polskim Radio. Akurat stał się obowiązkowym punktem programu większości Juwenaliów i częstym gościem Dni Miast[1].

Bibliografia

1. 

http://www.akurat.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Akurat [odczyt: 03.09.2015].

2. 

http://reggaepolskie.pl/
Strona internetowa poświęcona polskiej muzyce reggae [odczyt: 09.09.2015].