Przystanek Woodstock 2004

Zgłoszenie do artykułu: Przystanek Woodstock 2004

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Armia

główny wykonawca

Banasik, Krzysztof

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe, flugelhorn

Budzyński, Tomasz

główny wykonawca

wokal

Głuchowski, Maciej

główny wykonawca

perkusja

Klimczak, Paweł

główny wykonawca

perkusja, gitara

Kmiecik, Krzysztof

główny wykonawca

gitara basowa

Popowicz, Dariusz

główny wykonawca

gitara

Chancewicz, Piotr

producent

Nowak, Przemysław

producent

Bibliografia

1. 

http://www.archiwumrocka.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 13.04.2015].