Zgłoszenie do artykułu: Armia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Armia

Data powstania:

grudzień 1984

Informacje

Grupa rockowa utworzona w grudniu 1984 r. w Warszawie w składzie: Robert Brylewski – voc., g., Tomasz Budzyński – voc., lider, Aleksander Dziki – bg., Sławomir Gołaszewski – ten. sxf., Janusz Rołt – dr. Zadebiutowała wiosną 1985 r. na koncercie w klubie Hybrydy w Warszawie. Rok później nagrała trzy piosenki na LP Jak punk, to punk, wydanym przez Tonpress. Brała udział w wielu imprezach rockowych w kraju, m.in. Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie (1985–1991), Róbrege (1985–1991), Nowa Scena, oraz za granicą w Berlinie i Pradze. W 1986 r. zmarłego Janusza Rołta zastąpił Piotr Żyżelewicz. Repertuar tworzą utwory komponowane przez zespół do tekstów Tomasza Budzyńskiego. Do muzyki z CD Armia: Triodante zrealizował widowisko TV według scenariusza Tomasza Budzyńskiego.

W latach 1993–1995 grupę tworzyli: Krzysztof Banasik – fh., Tomasz Budzyński – voc., lider, Michał Grymuza – g., Paweł Piotrowski – bg., Piotr Żyżelewicz – dr. Od 1995 r. następowały kolejne zmiany personalne. Z zespołem współpracowali m.in.: Paweł Klimczok, Dariusz Popowicz – g., Krzysztof Kmiecik, Dariusz Malejonek, Tomasz Żmijewski – bg., Maciej Głuchowski, Beata Kozak, Tomasz Kożuchowski, Tomasz Krzyżaniak – dr[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.armia.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Armia [odczyt: 26.05.2011].