Tren: do wierszy Zbigniewa Herberta

Zgłoszenie do artykułu: Tren: do wierszy Zbigniewa Herberta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tren: do wierszy Zbigniewa Herberta

Wykonwca wg wydawcy:

Gintrowski Przemysław

Data wydania:

2008

Wydawca:

Polskie Radio SA

Numer katalogowy:

PRCD 1177

Nośnik:

CD

Czas trwania:

49:28

Data nagrania:

21–29 października 2008

Miejsce nagrania:

Studio S2, Studio M1 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej.

2. 

http://www.gintrowski.art.pl/.
Strona poświęcona życiu i pracy artystycznej Przemysława Gintrowskiego [odczyt: 11.03.2016].

3. 

http://www.bliskopolski.pl/.
Portal Blisko Polski [odczyt: 11.03.2016].