Wiwisekcja

Zgłoszenie do artykułu: Wiwisekcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kazik

główny wykonawca

wokal, saksofon

Kwartet ProForma

główny wykonawca

Lembicz, Piotr

główny wykonawca

gitara, tamburyn, instrumenty perkusyjne

Lembicz, Przemysław

główny wykonawca

gitara, wokal, instrumenty perkusyjne, melodica

Żmuda, Marcin

główny wykonawca

akordeon, instrumenty klawiszowe, sample, wokal, melodica

Strzelecki, Wojciech

główny wykonawca

gitara basowa, kontrabas, wokal, flet

Wawrzyniak, Marek

główny wykonawca

perkusja, instrumenty perkusyjne

Jędras, Mirosław

wykonawca gościnny

trójkąt

Lembicz, Mikołaj

wykonawca gościnny

tamburyn

Lembicz, Natalia

wykonawca gościnny

tamburyn

Strugała, Michalina

wykonawca gościnny

skrzypce

Zdunek, Janusz

wykonawca gościnny

trąbka

Szymański, Arkadiusz

projekt graficzny

Bibliografia

1. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 26.10.2015].