The best of Kora & Maanam: volume I

Zgłoszenie do artykułu: The best of Kora & Maanam: volume I

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

The best of Kora & Maanam: volume I

Wykonwca wg wydawcy:

Kora, Maanam

Data wydania:

1991

Wydawca:

Zbigniew Mamok

Numer katalogowy:

CD-4-LP

Nośnik:

CD

Czas trwania:

01:06:41

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.maanam.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Maanam [odczyt: 09.11.2013].

3. 

http://www.polskirock.art.pl
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 14.12.2016].