Drop everything

Zgłoszenie do artykułu: Drop everything

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Lady Pank

główny wykonawca

Panasewicz, Janusz

główny wykonawca

wokal

Stasiak, Edmund

główny wykonawca

gitara

Mścisławski, Paweł

główny wykonawca

gitara basowa

Szlagowski, Jarosław

główny wykonawca

perkusja, instrumenty perkusyjne

Borysewicz, Jan

główny wykonawca

gitara, wokal

Wesołowski, Sławomir

realizacja dźwięku

Zabrodzki, Mariusz

realizacja dźwięku

Tyszko, Andrzej

fotografie

Bibliografia

1. 

https://lady-pank.com/DYSKOGRAFIA
Oficjalna strona internetowa Lady Pank [odczyt: 30.01.2015].